Exodus is afgelopen

Klik ergens op de pagina om deze melding te sluiten.

Exodus was de tweede langlopende reeks van Evolution Events. De cyclus bestond uit 8 evenementen.

Er was eens een wereld waar de Goden en de belichamingen van de emoties - de Zielenscheppers - samen werkten om een wereld te beheren. Na eeuwen aan experimenten en pogingen om de perfecte samenleving te vinden en na de zoveelste ramp kan een van de Zielenscheppers het gewoon niet meer aanzien. Fiorne, belichaming van Liefde, had schoon genoeg van alle ellende en oneerlijkheid van de wereld. Ze begon een plan te maken om alle ongewenste Zielenscheppers en Goden weg te werken en de wereld onder te dompelen in niets dan Liefde.

Het kostte wat tijd, maar ze verzon een strategie en ging over tot de aanval. Ze sloot al haar tegenstribbelende broers en zusters op en begon regio na regio van de wereld te veranderen in Happy Ever After, te beginnen met Dostan Ylas; het meest recente gefaalde experiment en toevalligerwijs de woonplaats van onze onwetende spelers.

Tijd in.

De spelers wisten te ontsnappen uit hun stad, door in het geheim hulp te krijgen van het Lot, en ze kregen van hem een opdracht mee: ga de wereld in om deze te leren kennen en uiteindelijk een afgewogen keuze te maken: óf ze zouden de wereld in Liefde laten en de mens voor altijd beroven van de wil om iets kwaads te doen óf ze zouden hun handen ineen moeten slaan en de oude balans herstellen.

Half op zoek naar antwoorden en half op de vlucht reisde het genootschap van plek naar plek, van luxe villa tot grote stad tot archeologisch spookbos. Soms vielen er leden van hun genootschap toch ten prooi aan Fiorne's liefde en soms kwamen er weer nieuwe reizigers bij met hun eigen verhaal hoe hun vrienden en bekenden waren veranderd. Elke nieuwe aflevering van Exodus was er een nieuwe provincie, een nieuw volk en een nieuw moreel dilemma. De goden van de wereld van Exodus hadden namelijk al eeuwen eerder op hun eigen manier geprobeerd een perfecte wereld te creëren door in verschillende provincies verschillende "experimenten" met mensen te doen. Zo ontstonden er provincies van hyperintelligente volkeren, maar ook provincies waar zachtmoedigheid, agressie of entertainment de boventoon voerde. Uiteindelijk hadden al deze provincies echter één gemeenschappelijke deler: er was er geen één perfect. Sterker nog, de meeste volkeren werden juist geplaagd door het feit dat ze zo slim, agressief of belust op vermaak waren.

Exodus speelde met vraagstukken zoals: zou de wereld beter af zijn zonder kwade emoties? Hebben we écht ellende nodig om geluk te kunnen waarderen of is dat aangeleerd calvinisme van de koude grond? Of beroof je mensen daadwerkelijk van een stukje menselijkheid als je ze de wil ontneemt om elkaar pijn te doen? En is vooruitgang (dat door schaarste extra wordt aangemoedigd) wel echt iets om keihard na te streven? Of leidt vooruitgang uiteindelijk alleen maar tot versnelde ondergang?

Natuurlijk gaven de spelers elke aflevering hun eigen draai aan wat ze zagen en keerden ze in de achtste en laatste aflevering terug naar Dostan Ylas om de confrontatie aan te gaan met Fiorne en hun keuzes te maken. Ze kozen ervoor de wereld te herstellen zoals hij was, en hiermee kwam Exodus ten einde.

Klik ergens op de pagina om deze melding te sluiten.

Dostan Ylas Alori Lago Anchos Banish Hollewoud Valioni Sunanda Witwaterstad Je'the Je'tho Inda's Academische Centrales Citadel der Dromen

DostanYlas.png

Alori.png

LagoAnchas.png

Banish.png

Hollewoud.png

Valioni.png

Sunanda.png

Jethe.png

Jetho.png

Indas.png

Witwaterstad.png

Academie.png

Citadel.png

Dostan Ylas

Dostan Ylas is waar het allemaal is begonnen. Meer info

De Alori

De Alori waren ooit een onschuldig volkje, maar spelen nu de hoofdrol in attractiepark "Aloriland". Meer info

Lago Anchas, de Pagiels

Lago Anchas, de provincie waar de Pagiel familie rijke landgoederen bezit. En een aardige hoeveelheid slaven. Meer info

Banish

Stad van kennis en domein van mediamagnaat en excentriekeling Kabul Kajafas. Meer info

Het Hollewoud

Geheimzinnig oord waarover grimmige spookverhalen de ronde doen. Toevluchtsoord voor ontsnapte experimenten. Meer info

Valioni

Stad van de schone schijn. Niets is wat het lijkt want acteren is niet alleen bijna ieders beroep, maar ook een manier om te overleven. Meer info

Sunanda

In de meedogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. Meer info

Witwaterstad

Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh gettho's onder de rook van zijn eigen schoorstenen. Meer info

Je'the

IJzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. Meer info

Je'tho

Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en landbouw. Meer info

Inda's

Commune van vrijgevochten zielen die het materialistische leven in de grote steden niet meer zagen zitten. Meer info

Academische Centrales

Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een selecte groep mensen mag hier toetreden, zoals wijlen Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht - behalve magie natuurlijk. Meer info

Citadel der Dromen

Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken. Meer info