Karaktercreatie

Met de informatie in dit deel van de site kan je een personage bedenken dat zich bij de reizigers kan aansluiten.

De beschrijving van veel zaken op de website (bijvoorbeeld de rassen) is bewust minimaal gehouden. Als je meer informatie wilt of hulp nodig hebt hoef je maar te mailen, we willen graag tot je dienst zijn. We willen echter ook graag dat je in alle vrijheid een personage kan maken.

Er is veel mogelijk, maar houd het een beetje simpel. In de bestaande groep zitten geen superhelden, en oppermachtige concepten zullen dus niet worden goedgekeurd. Een belangrijk aspect van ons concept is dat dit een avontuur is voor gewone mensen.

Je kan het beste nadenken over een manier waarop het Fiorne-effect invloed heeft gehad op je leven, iets dat je graag zou willen veranderen. Op die manier heb je een solide motivatie om je leven in de waagschaal te stellen met een groep personen die je niet kent, voor een doel dat je niet snapt. Altijd fijn, avonturieren.

In ieder geval veel plezier met het maken van je karakter!

Bij Exodus werken we niet met vooropgezette klassen. Er is geen pakket voor bijvoorbeeld rangers, maar het staat je natuurlijk vrij een dergelijk karakter te ontwerpen. We willen stimuleren dat mensen personen gaan spelen in plaats van personages, en vinden het concept belangrijker dan punten en vaardigheden. We bevelen dan ook aan om eerst eens na te gaan denken over wie je karakter is, en dan pas de vaardigheden te kiezen die erbij horen. Het feit dat de rassen, met name de mensenvolkeren, neiging hebben bepaalde beroepen te kiezen betekent niet dat een ander levenspad niet mogelijk is. De wereld wordt bevolkt door een breed scala aan individuen, en juist buiten de kaders denken levert vaak interessante concepten op.

Noot: de wereld is een lappendeken van onafhankelijke gebieden en hertogdommen. Dit betekent dat er ook geen koning is met absolute macht en een staand leger vol elite-soldaten. Ook voor krijgerconcepten geldt weer: houd het liever iets kleiner. Het is al geen butslive, en de ervaring leert dat je ook prima een stadswacht of bodyguard kan spelen.

Omdat je ook in het echte leven niet alles even goed kan, zijn er bij veel vaardigheden niveaus. Je kan dus een beetje verstand van alchemie hebben, maar er ook een meester in zijn. Verder hebben we een aantal beroepen en bezigheden toegevoegd als vaardigheden. We hopen dat dit alles bijdraagt aan meer uitgewerkte en geloofwaardiger karakters. Als jij denkt dat een bepaalde vaardigheid nodig is om je personage compleet te maken en hij staat niet op de lijst, mail ons dan vooral. Er is altijd te overleggen dat het voor jou mogelijk is die vaardigheid alsnog aan te kopen.

Kijk in de vaardigheden-lijst voor meer informatie. Over de volgende twee groepen geven we hier een beetje extra informatie, zodat daar bij het verzinnen van karakters rekening mee gehouden kan worden. Dit zijn niet zomaar bezigheden maar eerder levensvullingen; om deze reden zijn de bijbehorende vaardigheden relatief duur, vooral in hogere niveaus. Verder kun je er rekening mee houden dat ook alchemistische en kruidenkennis in verschillende niveaus wordt aangeboden.

Voor verdere vragen over vaardigheden kan je ons altijd mailen: <ExodusSL AT evolution-events DOT nl>

Priesters

Priesters zijn de schakel tussen Profeten en mensen, en worden over het algemeen met groot respect behandeld door de anderen. Want hoewel iedereen aan een ritueel kan deelnemen, vergt het jaren van training om er één te kunnen ontwerpen. Via hun rituelen kunnen de priesters bepaalde gunsten vragen aan de Profeten, en ze weten hoe ze een ceremonie dusdanig moeten uitvoeren dat ze hun aandacht vangen. Sommige van deze ceremonies voeren zij geregeld uit, zoals vastgestelde riten om personen te genezen. Andere zijn uniek, en worden gebaseerd op aangepaste vormen van al bekende rituelen.

Maar natuurlijk gaat voor niets alleen de zon op. De Profeten willigen wensen geregeld in, maar willen daar het nodige respect voor terug. Vandaar dat alle priesters dagelijks een eredienst houden om te zorgen dat ze niet alleen vragen, maar ook geven. Deze riten zijn belangrijk en machtig, maar altijd ligt een zeker gevaar op de loer. Want wie weet wat een Profeet zal doen als hij overvraagd wordt, of vindt dat hij niet genoeg respect krijgt.

Magiërs

De Magiërs staan net als priesters door hun bijzondere gaven in hoog aanzien. Magie werkt zonder interventie van hogere machten en het heeft een direct resultaat. Het kan zowel spectaculair als destructief zijn, naar gelang van het talent en de intentie van de magiër. Een behoorlijk opgeleide groep magiërs is een zeer grote aanwinst op het slagveld.

Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille. Een magiër zet zijn levensenergie in om zijn vak te beoefenen en moet zijn energiepeil zorgvuldig in de gaten houden omdat hij zichzelf anders in levensgevaar kan brengen. Uit zulke kwesties blijkt maar al te duidelijk dat de magie nog een grotendeels onbekend fenomeen is. Wie weet wat er gaat gebeuren als de tijd weer een bladzijde om zal slaan.