Download

Voor Exodus 6 is een ExodusSettingBoek.pdf gemaakt met ruwweg dezelfde informatie als op deze site. Dit boekje gaat dus maar tot Valioni.

Algemene wereld

Over hoe de wereld is ontstaan en waar de verschillende rassen en volkeren vandaan zijn gekomen doen verschillende verhalen de ronde: de ontstaansmythe varieert per volk, gebied en soms zelfs per persoon. Of de wereld nu door een hogere macht is geschapen dan wel ontstaan is uit een wetenschappelijk geheel te verklaren oersoep, gegeven blijft dat zowel het landschap als de inwoners erg divers zijn. Naast de gebruikelijke oorlogen, landveroveringen en natuurrampen is alles natuurlijk vooral gevormd door de bewoners, die het land gebruikten en verklaarden en zo vorm gaven aan de wereld.

Religie

Verreweg de meeste mensen en Tesh zijn aanhangers van de Verenigde Kerk der Zevenenvijftig Profeten. De aantrekkingskracht van deze kerk is dat er zoveel Profeten zijn. Allemaal zijn ze wel ergens de beschermer van, en daardoor voelen de meest uiteenlopende personen zich erdoor vertegenwoordigd. Hierdoor hebben aanhangers de vrijheid om hun geloof zelf in te vullen.

Veel gelovigen hebben de voorkeur voor één of meerdere Profeten, en zullen voornamelijk deze vereren. Desondanks zal niemand ontkennen dat ze alle zevenenvijftig bestaansrecht hebben. De Profeten zijn geen profeet van een god, maar op zichzelf staande entiteiten die mythische daden hebben verricht er daarmee een soort personificatie zijn geworden van een eigenschap. Vaak zijn ze ook beschermheer of –vrouwe van een beroep of groep. Daarin zijn ze te vergelijken met de heiligen zoals wij die kennen in onze wereld.

Een Profetentempel kan van alles zijn, van een bolderkar op het platteland tot een enorm gebouw dat door een rijke familie is gesponsord. Priesters zijn verbonden aan een heiligdom of reizen rond. Deze priesters houden erediensten voor een Profeet. Daarnaast hebben ze een pastorale functie in de gemeenschap, en kunnen ze via heilige rituelen verschillende dingen bewerkstelligen. Hierdoor hebben ze nog wel eens conflicten met de Ritualisten in Banish. Verschil is dat een priester alleen dingen doet die echt noodzakelijk zijn, in ruil voor offers in plaats van geld. Een priester vereert alle Profeten maar legt wel vaak de nadruk op één of twee favorieten, wiens woord hij verkondigd in te wereld. Voor gewone gelovigen is het eigenlijk net zo: je vereert alle Profeten in meer of mindere mate, maar hebt vaak wel een favoriet, bijvoorbeeld door je beroep. Je brengt af en toe offers bij een altaar. Dit laatste waarschijnlijk vooral als het niet zo goed gaat. Reizende priesters kunnen op je respect rekenen, maar voor de meeste mensen speelt geloof geen enorme rol: het is er nu eenmaal.

Het nadeel van de Profetenkerk is dat er in de loop der eeuwen oneindig veel schisma’s zijn geweest, waardoor de kerk alleen nog in naam verenigd is. Maar dit zijn interne strubbelingen binnen een kerk, waarmee de gewone burger en zijn geloof weinig te maken hebben. De meeste kinderen groeien op met de verering van de Profeten, en zullen naar hen bidden en aan hen offeren als er iets mis is.

Het feit dat de Profetenkerk dominant is betekent niet dat het de verplichte godsdienst is. Hoewel de priesters niet wars zijn van bekeringsdrang is het niet verboden om een ander geloof te hebben, en bestaan de meeste geloven rustig naast elkaar. Op verschillende plaatsen in de wereld hebben mensen natuurgodsdiensten en geloven ze in allerlei geesten en boswezens. Een ander geloof dat opvalt is de verering van de stierengod Hamurabi door de Sunanda. De Alori vereren een heilige Poel, die de bron zou zijn van alle wijsheid. De meeste Elfen geloven alleen in de wetenschap en hebben geen religie.

Noot voor spelers: omdat er zoveel Profeten en splintergroepen zijn, hebben we geen lijst uitgewerkt. Uiteraard willen we best met je meedenken, maar in principe mag je zelf één of meerdere Profeten bedenken. We laten het wel weten als dat erg botst met een bestaand idee van iemand. Als je een priester wilt spelen geven wij je een lijst met rituelen.

Beroepen/dagelijks leven

De meeste mensen op het continent leven van de landbouw, hoewel er ook handwerkslieden en handelaars zijn. In de steden vind je alle beroepen die je van de stad gewend bent: van wetenschapper tot arts, van acteur tot alchemist. Over het hele continent vind je bovendien mensen die reizen: zigeuners die optreden, rondtrekkende priesters en roversbendes. Kortom: eigenlijk is alles mogelijk.

Dat geldt ook voor het dagelijks leven: mensen gaan naar de kerk, krijgen kinderen, worden verliefd, beginnen een eigen zaak…

In sommige gebieden zijn er wat spanningen tussen de verschillende rassen, of kleine politieke conflicten. Over het algemeen is het een rustig continent, waar de laatste echte oorlog al weer lang geleden is. De welvaart is relatief hoog, en ook de kunsten en wetenschappen bloeien al jaren gestaag verder. Over het algemeen is het dus prettig leven. Maar wellicht is het leven de afgelopen paar weken iets te prettig geworden. Mensen gedragen zich een beetje vreemd, en iedereen lijkt net iets aardiger dan ze voorheen waren. In sommige gevallen verdacht aardig. Hoe verder je naar het westen gaat, hoe heftiger dit effect is.

Volkeren

Over het hele continent komen voornamelijk mensen voor. Deze bestaan uit een grote verscheidenheid aan volkeren, van de Sunanda in de woestijn in het noorden tot de zigeuners die overal rondtrekken. Uiteraard zijn overal dorpen en gemeenschappen van boeren, en in grote steden wonen handwerkslieden, magiërs, ritualisten en ander volk. Kortom: met mensen is alles mogelijk. Een menselijke familie die door haar macht en omvang in het oog springt, is de familie di Sarini.

Elfen komen niet al te veel voor in de steden, maar als ze er zijn wonen ze bij elkaar in bepaalde wijken. Ze trekken erg naar elkaar toe. De meesten hebben een voorkeur voor het platteland, en dan vooral voor de streek Dostan Cuando, waar ze grootgrondbezitters zijn. Een enorme concentratie Elfen woont in en rond de Academische Centrales. Ze houden zich voornamelijk bezig met wetenschap en kennis. Opmerkelijke uitzondering hierop is de familie Kajafas in Banish.

Tesh wonen vooral in de steden, en dan met name in de krottenwijken en achterbuurten. Op het platteland willen ze nog wel eens roversbendes vormen, en ze zijn ook relatief vaak nomadisch. De stad Witwaterstad is grotendeels een Tesh-stad, en niet veel andere volkeren zullen zich daarin wagen als het niet echt hoeft.

Er zijn een aantal andere volkeren, waarvan niet helemaal duidelijk is of het mensen zijn. Maar deze zijn vaak klein, en het is maar de vraag of de gemiddelde bewoner van de bekende wereld er ooit één heeft ontmoet. Het gaat dan met name om de Alori, een enigszins primitief en pacifistisch volk dat tegen de bergrug in het westen woont, en de bewoners van het Hollewoud. Over hen is zo mogelijk nog minder bekend, maar geruchten spreken van zware misvormingen door alchemische lekkage. En dan zijn er nog de Yukata. Deze magiërs komen geregeld langs, met name in de steden. Ze praten echter nauwelijks, en niemand zal het in zijn hoofd halen hen aan te spreken. Hun magische krachten zijn legendarisch en weinig behulpzaam. Gelukkig lijken ze zich net zo min te willen bemoeien met de wereld als de wereld met hen. Ze zijn te herkennen aan rood-zwarte kleding en een lege blik.

Rassen van de Wereld

Mensen

Mensen zijn er in alle soorten en maten en zijn verenigd in talloze groeperingen. Overal in de buitenwereld zijn dorpen en volkeren te vinden, met een veelheid aan bezigheden. Van de simpelste boer tot de meest ontwikkelde magiër. Als je naar ons een idee voor een nieuw personage opstuurt kunnen we overleggen over waar je precies vandaan komt en wat je brengt tot je grote reis. De reactie op de opkomst van Fiorne zal ook verschillen per persoon en gemeenschap. In sommige dorpen zal het nauwelijks opvallen tot het te laat is, in andere kan het niemand echt veel schelen.

Sunanda

De woestijnen zijn het thuisland van de Sunanda, stammen van menselijke nomaden die leven van karavaanhandel (zout, goud, stoffen, slaven, rookwaar, dadels en wapens) en beperkte veeteelt in de oases. Omdat het leven in de woestijnen hard is en gericht op overleven, komt de cultuur van de Sunanda op andere volkeren vaak over als wreed en primitief, bijna gelijk aan een stam beesten. Zo is iedere stam gecentreerd rond een Hamashka, de man die zich qua kracht en intelligentie de meerdere heeft getoond van andere mannen. De Hamashka is niet alleen naamgever voor de stam, hij heeft ook altijd als eerste recht op voedsel, levensmiddelen en vrouwen.

Sunanda leven voornamelijk van vlees, omdat er in de droge landen weinig groente en fruit voor handen is. Naast vlees verzamelen ze honing van grondbijen en verwerken dit in uiteenlopende zoete lekkernijen, thee en melk. Het gebit van een Sunanda gaat over het algemeen dan ook maar een jaar of veertig mee. De Sunanda vereren Hamurabi, de stierengod. Hamurabi-mythen zijn verschrikkelijk populair en alle godsdienstige vereringen draaien dan ook om stieren (het kiezen en vereren van de heilige stier, het voorspellen van de toekomst uit de ingewanden van stieren en de riten van het bloed).

Voor de Sunanda is het bloed (‘naamah’ oftewel ‘bron van het leven’) heilig. Het wordt (bij voorkeur warm) gedronken tijdens rituelen en rode kleurstof wordt gebruikt voor lichaamsversieringen, kleren en haren om het leven te eren. In de kleurige kleding, mantels en hoofddoeken (overigens lopen zowel mannen als vrouwen gesluierd) van de Sunanda voert ook rood de boventoon. Ondanks hun schijnbaar nogal primitieve samenleving zijn Sunanda een ontwikkeld volk. Toch zul je ze vaak zien als schoonmakers, wasvrouwen en klusjesmannen in de grote steden ten Zuiden van de woestijnen.

Elfen

De Elfen zijn in een gigantisch tempo ontwikkeld en daardoor rijk, gedistingeerd en vooral verveeld. Ze leven in clusters van grote villa’s of in de steden en doen de hele dag uitvindingen, maken ontdekkingen en schrijven boeken. De typische elf heeft dan ook een beroep dat voor ontwikkeling zorgt, zoals alchemist of wetenschapper. Dat neemt niet weg dat er ook eten op tafel moet komen, en hoewel er veel met niet-Elfse huurlingen wordt gewerkt zijn er ook Elfen die ambachtsman of -vrouw zijn. Veel Elfen hebben de neiging neer te kijken op mensen die eenvoudiger zijn dan zij en minder intelligent.

De Elfen nemen in eerste instantie de veranderingen onder haar inwoners niet zo serieus. Dit is mede omdat ze niet echt in dorpen en steden bij elkaar wonen, en het dus minder duidelijk is. Uiteindelijk geloven Elfen niet in dingen die ze niet zelf hebben bedacht. Het zal zo’n vaart niet lopen. Denk goed na voordat je een Elf gaat spelen. Het kan en mag uiteraard, maar het zal waarschijnlijk meer moeite kosten om je motivaties uit te leggen aan de spelers. Laat je gedachten gaan over waarom je de reis onderneemt. Je laat je immers in met totaal onbekenden, en het is in jouw ogen waarschijnlijk een behoorlijk luizig zooitje.

Alori

De Alori zijn een uiterst vredig volkje dat zich heeft afgezonderd van hun omgeving. Ze wonen in hun eigen grondgebiedje, vlak bij de bergen. Ze hebben hun stenen huizen verlaten en zijn in een tentenkamp gaan wonen om zo dichter bij de natuur te zijn. Het geloof van de Alori draait om een heilige poel, de Wijsheidspoel. Zij vertellen al hun kennis aan de poel, en deze slaat het op zodat hun leider het eruit kan halen wanneer het nodig is. Hoe dit gebeurt is een groot mysterie. Alles draait om de poel, het hele sociale leven en alle riten. Hun leider is degene met direct contact met de poel en heeft daarom een hoog aanzien.

De Alori zijn over het algemeen simpele, hardwerkende mensen. Ze maken een primitief gebruik van taal, naar verluid hebben ze binnen hun eigen groepen een vorm van telepathie ontwikkeld, waarschijnlijk via de poel. Ze nemen alleen wat ze nodig hebben en zijn erg gastvrij en nieuwsgierig. Maar onderschat hen niet. Dit zijn geen primitieve wilden, maar een volk dat heel bewust voor hun simpele leven heeft gekozen. Het viel eerst niet zo op dat de Alori veranderden, omdat ze al bijzonder vreedzaam waren. Voor de Alori uitte het zorgelijke gedrag zich dan ook in het verwaarlozen van de poel en de rites ten bate van weven en koken.

Als je een Alori speelt moet je rekening houden met het feit dat het wel even kan duren voordat je gewend bent aan de afwezigheid van de poel. De poel heeft de centrale plek in je leven gehad en nu ben je er ver vandaan. Er is nog niet bekend wat dit precies met de Alori-reizigers doet, maar effect zal er zeker zijn. Als je dit niet leuk vindt, ga het dan niet spelen.

Tesh

De Tesh zien er uit als mensen, maar hebben donkere vlekken over hun hele gezicht. Daarnaast schijnen ze te lijden onder een natuurlijke drang tot criminaliteit: de Tesh zijn niet bepaald de favoriete buren in de grote steden. Dat danken ze deels aan hun natuur en deels aan slechte PR, een beetje te vergelijken met hoe er in ons land wordt gedacht over criminele probleemjongeren. De Tesh hebben hechte bendeculturen waar het recht van de sterkste geldt, maar waarbinnen dingen als loyaliteit en broederschap weer heel belangrijk zijn.

De Tesh zitten in een minderwaardigheidspositie, maar dat is hoe het altijd is geweest en hoe het altijd zal zijn. Het is normaal dat Tesh niet in sommige buurten mogen komen, minder betaald krijgen en in armere wijken leven; ze zijn nu eenmaal niet te vertrouwen.

Geografie

Exodus speelt zich af op een in zee drijvend continent. Het is niet heel erg groot, maar wel groot genoeg om nog uitgestorven streken te hebben, en het is voorzien van nogal grillige geografie. In het westen van het continent ligt een ondoordringbaar hooggebergte. Er zijn al vele expedities verdwenen die hebben geprobeerd te zien wat er aan de andere kant lag. Uiteindelijk is geconcludeerd dat er waarschijnlijk niets is, en dat dit niets ook de moeite nooit waard kan zijn. Tegen het hooggebergte aan staan enkele ruïnes, waar de Alori bij in de buurt leven. Ver ten noorden van het Alorigebied zijn woestijnen, waar niemand graag woont behalve de nomadische Sunanda. Verder naar het oosten ligt de landbouwstreek Dostan Cuando, met daarin Banish, de grootste stad in het continent. Ten oosten van Banish ligt het vreemde Hollewoud, en aan de andere kant van dit bos liggen de Academische Centrales van de Elfen, die deels verantwoordelijk zijn voor de rare verschijnselen in de bossen. Vlakbij de Academische Centrales ligt de Citadel der Dromen, het hoofdkwartier van de Yukata, waar men hoogstens van een afstandje naar kan kijken, maar beter niet in de buurt kan komen…

Als je vanuit Banish recht naar het oosten gaat kom je in Valioni, hoofdstad van het entertainment en bolwerk van de Di Sarini-familie. Ver ten noordoosten daarvan ligt Witwaterstad, een stad waar veel Tesh samenwonen, en die zich ver uitstrekt naar de buitenwijken.

Noot: er zijn dus volop plaatsen waar een personage vandaan kan komen! Mocht je toch een idee hebben: er kan altijd wel ergens een extra dorpje liggen… overleg even met de spelleiding!

Overig

Het grootste gedeelte van de wereld gebruikt dezelfde tijdrekening: De Standaardtijd. Alleen DostanYlas gebruikt een andere telling.