Wat is Exodus?

Exodus is het fantasy-event van Stichting Evolution Events.

Zoals de naam al doet vermoeden draait dit evenement om een groep willekeurig bijeengeraapte reisgenoten die een grote tocht ondernemen om een veel te sterke macht te bestrijden…de macht van het goede.

De setting van Exodus is een wereld die langzaam wordt overgenomen door Fiorne, een vrouw die alles en iedereen haar eigen utopie van liefde wil opleggen. Helaas is er in haar wereld bitter weinig ruimte voor vrije wil. Enkele personen die immuun zijn voor haar macht zijn weggevlucht, vastbesloten om een manier te vinden om Fiorne’s heerschappij te breken. Hun familieleden en hun oude leven zijn in niets meer hetzelfde, en tot overmaat van ramp wordt Fiorne’s invloed steeds groter. Maar ergens in die Grote Buitenwereld moet een wapen te vinden zijn. Toch?


Exodus is een kleinschalig evenement in een low-fantasy stijl. Hoewel er in de wereld vreemde dingen kunnen gebeuren is het ongelooflijke geen schering en inslag. Ook onder de spelers is weinig plaats voor helden. Ons adagium is dat epische situaties alleen interessant zijn als er weinig epische mensen in terechtkomen. De spelers vechten tegen een gevaar dat veel groter is dan henzelf, en zijn ineens een puzzelstukje geworden in een oneindig grote en ingewikkelde legpuzzel. Juist dit besef brengt hen dichter bij elkaar.

Er is dus weinig groots gebeuren met wapperende mantels, en ook weinig buts. Wat wel volop aanwezig is: roleplay! Klein spel, mogelijkheid tot eigen initiatief, karakterverdieping en morele dilemma’s. Omdat de live zich richt op een groep van zo’n 20 30 spelers is de groep ook echt een eenheid. Hoewel er zeker de nodige conflicten zijn, hebben de spelers een gemeenschappelijk doel, en dus zijn er minder kleine groepjes die elkaar vooral tegenwerken. Er wordt samen gewerkt aan een oplossing. Hoe die oplossing zich precies ontvouwt en hoe de reis verloopt hangt voor een groot deel af van de spelers. Deze hebben bij Exodus veel invloed op de wereld en het spel.

Als dit alles je aanspreekt nodigen we je van harte uit om verder te lezen, een leuke inwoner van onze wereld te maken die zich kan laten meeslepen in het Lot der Volkeren, en je aan te sluiten bij de karavaan.

Het Antwoord ligt er. Ergens. Mee helpen zoeken?