De Academische Centrales

Wetenschap als industie

De Academische Centrales zijn al erg oud, en altijd een instituut geweest waar de Elven hun passie voor de wetenschap konden uitoefenen. Bijna alle Elven in de wereld hebben op een punt in hun leven aan de Centrales gestudeerd, en een groot deel van de mensen die hoge posities bekleden in de wetenschap ook.

Eeuwenlang werden dezelfde vakken gegeven, en dit leverde wetenschappers op die erg bedreven waren, maar wel allemaal dezelfde kennis hadden. De afgelopen decennia zijn echter een hoogtepunt van innovatie geweest. Of het aan de astony-technieken ligt, geld uit Banish of contacten met de Citadel der Dromen weet niemand, maar de elven zijn meer dan ooit overtuigd van hun kunnen. Steeds meer studenten komen dan ook studeren.

Religie

Iedere wetenschapper in de Centrales zal je kunnen vertellen dat elke vorm van religie een uiting is van psychologische onrust die zorgde dat een aantal pre-beschavingsvolkeren volkomen verklaarbare natuurverschijnselen gingen toedichten aan een hogere macht. Veel mensen die aan de Academies zijn verbonden zijn aanhangers van de Zevenenvijftig Profeten, maar zullen dit niet snel toegeven aan hun sceptische klasgenootjes.

Beroepen/dagelijks leven

Het leven in de Centrales draait om onderwijs en wetenschap. Er zijn verschillende campussen, ingedeeld op zowel leerjaar als faculteit. In principe kunnen de studenten zo lang blijven studeren als ze willen en helpen bij allerlei onderzoek. Naast een school zijn de Centrales immers ook een soort kennisfabriek. En dat is te merken: van medicijnen tot explosieven, van de banen van schijnplaneten tot het psychologisch gevoelsleven van mindere levensvormen: alles wordt geproduceerd en bestudeerd in de Centrales.

Misschien ligt het aan de strenge docenten of de prestatiedwang, maar de studenten staan ook bekend om de vele universitaire tradities die ze in leven houden en hun neiging zich te organiseren in allerlei clubs en verenigingen, die vaak in hun latere carrière blijven bestaan.

Volkeren

Voornamelijk Elven. Sommige rijke jonge mensen kunnen hier ook studeren, mits ze een beetje een dikke huid hebben: ze zijn een minderheid. In de omgeving leven ook wel andere rassen, en net als in het Hollewoud heeft de lekkage nog wel eens een verassing in petto...

Wat deden de spelers hier?

Behalve het, direct na aankomst, leegroven van de verschillende laboratoria en ruimten hebben de reizigers een bijzonder artefact gevonden in de vorm van een hart. Na de gaten in het hart te hebben opgevuld met schijnbaar willekeurige voorwerpen met een emotie-aura en een zekere Sarrochan priesteres te hebben bevrijd uit de klauwen van onderzoeksgroep 7b zijn de reizigers weer op weg gegaan naar huis: Gethan.