De Alori (Nu: Aloriland)

Vlak achter de bergen

Er is niet veel bekend over de geschiedenis van de Alori. Omdat de Alori een eenvoudige levensstijl hebben, hebben ze wat minder tijdsbesef dan sommige andere volkeren. Wel weten ze dat er al heel wat generaties Alori zijn geweest. Naar verluid heeft er ooit een technologisch meer geavanceerd volk gewoond, dat teleurgesteld is geraakt in de wereld en zich een meer eenvoudige, spirituele visie heeft aangemeten. Veel Aloridorpen zijn gebouwd rond ruïnes van grote stenen gebouwen, wat deze theorie lijkt te onderbouwen.

Religie

De Poel is meer dan een god, het is een levenswijze. De Alori brengen offers aan de Poel, ze houden er rituelen omheen en hun leiders lijken nog het meeste op priesters van de Poel. Doden worden in de Poel gegooid, zodat ze op kunnen gaan in de wijsheid.

Beroepen/dagelijks leven

Het leven van de Alori draait om de poel. Ze streven ernaar om zoveel mogelijk kennis aan hun poel toe te voegen. Dit kan heel verheven kennis zijn, maar ook handwerktechnieken en kookrecepten. Veel Alori vertellen bovendien veel over hun persoonlijke gevoelens en gedachten aan het water. Hierdoor is de Poel de link tussen heden, verleden en toekomst, en de collectieve herinnering van het hele volk. Alori hebben de mogelijkheid om kennis uit de Poel te halen, zij het in wisselende mate van volledigheid. Degene die hier het beste in is wordt meestal Hoeder van de Poel, de eigenlijke leider. De Alori leven een bewust sober en meditatief leven, en hebben niet veel nodig voor hun dagelijks leven. Ze zullen dus niet echt beroepen uitoefenen, maar vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te overleven: jagen, handwerken, medische kennis enzovoorts. Het sociale leven is heel belangrijk. De Alori spreken niet veel, sommigen lijken het bijna verleerd te zijn. Dit is ook niet nodig, omdat de Alori via de Poel op een telepathische wijze met elkaar communiceren. Alori hebben weinig contact met andere volkeren. Het is dus aan spelers om te beslissen of je er ooit van hebt gehoord of er wel eens één hebt ontmoet.

Volkeren

In het grondgebied van de Alori wonen alleen Alori. Wel komen menselijke en Elfse handelaars er geregeld langs om spullen te ruilen.

Wat deden de spelers hier?

De reisgenoten hebben na hun vlucht uit Dostan Ylas een paar dagen bij de Alori doorgebracht om te beraadslagen en herbevoorraden. Ondanks een aantal conflicten omdat de spelers de Poel omschreven als een stomme plas water, waren de Alori uiterst vriendelijk. Tijdens deze dagen hebben de spelers als een soort wederdienst voor de gastvrijheid de Alori geholpen met een probleem. De hoeder van de Poel was gedood door haar iets te enthousiaste opvolger, en deze jongeman had de Poel niet onder controle: het water was corrupt geworden. In een soort trance zorgden de spelers ervoor dat de draden informatie weer helder werden. Niet zonder gevaar voor eigen leven: als men te lang in de poel bleef ‘hangen’ lag krankzinnigheid op de loer. De spelers maakten bovendien voor het eerst kennis met de machtige familie Di Sarini, die van plan waren om de Alori te misbruiken voor hun Aloriland, een soort attractiepark waarin de in hun ogen aandoenlijk domme en primitieve Alori centraal zouden staan. Nadat de Alori plotsklaps erg vriendelijk werden, compleet met bloemetjes en gelukzalige glimlach, besloten de spelers verder te trekken. Ook de Alori waren aan Fiorne ten prooi gevallen, en alleen te helpen door haar te verslaan.