Dostan Ylas

Waar de reis begon

(Over geschiedenis en streekwijsheden: De spelers die afkomstig zijn uit Dostan Ylas hebben de streekwijsheden en geschiedenis-informatie al gekregen. Mocht je zo’n speler zijn en ze kwijt zijn geraakt, mail ons dan even. Omdat het alleen maar verwarring kan geven voor de nieuwe personages worden ze hier niet opnieuw geplaatst.)

Religie

In Dostan Ylas worden een aantal grote machten vereerd. Volgens de inwoners van deze streek zijn uit de Wereld en het Lot zes goden voortgekomen, die de basis vormen van de religie. Ze hebben op verschillende plaatsen tempels en een groep toegewijde priesters ziet toe op hun eredienst. Het geloof in deze goden is de enige religie in Dostan Ylas.

Beroepen/dagelijks leven

Dostan Ylas is georganiseerd in een soort stadstaatjes die allemaal een eigen koning hebben. Gethan is de belangrijkste van deze mini-koninkrijkjes. De steden in de streek zijn over het algemeen niet groot en gecentreerd rond een cluster gebouwen van tempel, paleis en bibliotheek. Je vindt in Dostan Ylas dan ook ruwweg dezelfde levenswijze als in de buitenwereld: handelaars, priesters en handwerkers in de steden, en boeren daarbuiten. Dostan Ylas ligt aan zee waardoor er ook in de visvangst geld te verdienen is. Tussen de steden liggen kleine dorpjes. De streek is helemaal zelfvoorzienend, stadstaten hebben vaak een specialisatie, en handelaars brengen goederen van A naar B. Mensen zijn over het algemeen niet heel rijk, maar omdat de streek zo afgesloten is komt er nooit gevaar van buiten. Het gebrek aan nieuwe uitvindingen en luxeproducten wordt dus ruimschoots gecompenseerd in rust en veiligheid.

Volkeren

In Dostan Ylas wonen mensen, Elven en Tesh. De Elven lijken er iets meer op mensen dan in de buitenwereld. Ze wonen bescheidener en werken vaker in bijvoorbeeld de handel of landbouw. De Tesh hebben lichtere vlekken dan hun rasgenoten in de buitenwereld, en lijken ook wat rustiger.

Tijdrekening

Dostan Ylas is het enige bekende gebied waar een afwijkende tijdrekening wordt gebruikt. Terwijl de rest van de wereld de Standaardtijd gebruikt, waarbij een jaar is ingedeeld in maanden, gebruikt met in Dostan Ylas een systeem van ''manen'', die elk een eigen naam hebben.

Wat deden de spelers hier?

De reisgenoten waren allemaal gewone inwoners van Dostan Ylas, de meesten komen uit de hoofdstad Gethan. Langzaam zijn hun vrienden en geliefden veranderd in mensen die ze niet meer herkennen. Alle scherpe randjes zijn eraf: woede, passie en jaloezie zijn vervangen door liefde, warmte en neiging tot bakken. Op zich zou het niet erg zijn geweest, als het maar niet zo kunstmatig was…er moest iets gebeuren.
Ten einde raad besloten degenen die geen last hadden van de ‘vloek van Fiorne’ een vergadering te beleggen. Al snel werd duidelijk dat ze moesten vertrekken voordat zij ook de klos waren. Na het vinden van een aantal benodigdheden en een laatste afscheid van familieleden vertrokken ze op reis.
Tegen het hooggebergte aan ligt een klooster, en de spelers vingen geruchten op dat de monniken die daar wonen een geheim verbergen: een doorgang naar buiten. Fiorne was echter niet van plan om de spelers zomaar te laten vertrekken. Ze zorgde dat de monniken en de reizigers elkaar niet konden zien, en stuurde haar vertrouweling Izaphel om hen tegen elkaar op te zetten. Gelukkig was de onzichtbaarheid van tijdelijke aard. Nadat de monniken ervan overtuigd waren dat de missie van deze reizigers belangrijker was dan hun geheim, kon de tunnel naar de buitenwereld worden geopend. De exodus was begonnen. Maar zou Fiorne hen zomaar laten gaan? Wat wàs er eigenlijk in de buitenwereld?

Noot: Een ondoordringbaar gebergte scheidt Dostan Ylas van de rest van de bekende wereld. Totdat de eerste groep reizigers een weg door dit gebergte vond, wist niemand af van het bestaan van deze afgelegen provincie. De achterblijvers weten op hun beurt niet dat de wereld groter is dan Dostan Ylas. De doorgang is dicht. Nieuwe personages komen altijd uit de buitenwereld. Of je de reizigers van het eerste uur gelooft als ze beweren van over de bergen te komen is aan jou.