Differences between revisions 23 and 24
Revision 23 as of 2009-06-29 10:40:30
Size: 3657
Editor: Sander
Comment:
Revision 24 as of 2009-08-24 17:44:36
Size: 4438
Editor: Brenda
Comment: Academische centrales en citadel der dromen toegevoegd
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
Site/Wereld/DostanYlas;shape="poly";coords="125,200,188,204,190,218,181,246,137,258,120,227";alt="Area1";class="DostanYlas" Site/Wereld/DostanYlas;shape="poly";coords="125,200,188,204,190,218,181,246,137,258,120,227";alt="Dostan Ylas";class="DostanYlas"
Line 17: Line 17:
Site/Wereld/Academie;shape="rect";coords="305,185,402,209";alt="Academische Centrales";class="Academie"
Site/Wereld/Citadel;shape="rect";coords="315,230,380,260";alt="Citadel der Dromen";class="Citadel"
Line 53: Line 55:
}}}
{{{#!wiki Academie
{{attachment:Academie.png}}
}}}
{{{#!wiki Citadel
{{attachment:Citadel.png}}
Line 101: Line 109:
{{{#!wiki Academie
=== Academische Centrales ===
Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een enkel mens mag hier toetreden, zoals Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht. Behalve magie natuurlijk. [[Site/Wereld/Academie|Meer info]]
}}}
{{{#!wiki Citadel
=== Citadel der Dromen ===
Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken.
}}}

Dostan Ylas Alori Lago Anchos Banish Hollewoud Valioni Sunanda Witwaterstad Je'the Je'tho Inda's Academische Centrales Citadel der Dromen

DostanYlas.png

Alori.png

LagoAnchas.png

Banish.png

Hollewoud.png

Valioni.png

Sunanda.png

Jethe.png

Jetho.png

Indas.png

Witwaterstad.png

Academie.png

Citadel.png

Dostan Ylas

Dostan Ylas is waar het allemaal is begonnen. Meer info

De Alori

De Alori waren ooit een onschuldig volkje, maar spelen nu de hoofdrol in attractiepark "Aloriland". Meer info

Lago Anchas, de Pagiels

Lago Anchas, de provincie waar de Pagiel familie rijke landgoederen bezit. En een aardige hoeveelheid slaven. Meer info

Banish

Stad van kennis en domein van mediamagnaat en excentriekeling Kabul Kajafas. Meer info

Het Hollewoud

Geheimzinnig oord waarover grimmige spookverhalen de ronde doen. Toevluchtsoord voor ontsnapte experimenten. Meer info

Valioni

Stad van de schone schijn. Niets is wat het lijkt want acteren is niet alleen bijna ieders beroep, maar ook een manier om te overleven. Meer info

Sunanda

In de medogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. Meer info

Witwaterstad

Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh getho's. Onder de rook van zijn eigen schoorstenen. Meer info

Je'the

Ijzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. Meer info

Je'tho

Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en land-bouw. Meer info

Inda's

Commune van vrijgevochten zielen die het materialistische leven in de grote steden niet meer zagen zitten. Meer info

Academische Centrales

Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een enkel mens mag hier toetreden, zoals Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht. Behalve magie natuurlijk. Meer info

Citadel der Dromen

Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken.