Differences between revisions 24 and 25
Revision 24 as of 2009-08-24 17:44:36
Size: 4438
Editor: Brenda
Comment: Academische centrales en citadel der dromen toegevoegd
Revision 25 as of 2009-08-25 22:33:27
Size: 4456
Editor: Rene
Comment: Spelfoutjes en dergelijke verbeterd
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 91: Line 91:
In de medogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. [[Site/Wereld/Sunanda|Meer info]] In de meedogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. [[Site/Wereld/Sunanda|Meer info]]
Line 95: Line 95:
Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh getho's. Onder de rook van zijn eigen schoorstenen. [[Site/Wereld/Witwaterstad|Meer info]] Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh gettho's onder de rook van zijn eigen schoorstenen. [[Site/Wereld/Witwaterstad|Meer info]]
Line 99: Line 99:
Ijzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. [[Site/Wereld/Jethe|Meer info]] IJzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. [[Site/Wereld/Jethe|Meer info]]
Line 103: Line 103:
Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en land-bouw. [[Site/Wereld/Jetho|Meer info]] Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en landbouw. [[Site/Wereld/Jetho|Meer info]]
Line 111: Line 111:
Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een enkel mens mag hier toetreden, zoals Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht. Behalve magie natuurlijk. [[Site/Wereld/Academie|Meer info]] Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een selecte groep mensen mag hier toetreden, zoals wijlen Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht - behalve magie natuurlijk. [[Site/Wereld/Academie|Meer info]]

Dostan Ylas Alori Lago Anchos Banish Hollewoud Valioni Sunanda Witwaterstad Je'the Je'tho Inda's Academische Centrales Citadel der Dromen

DostanYlas.png

Alori.png

LagoAnchas.png

Banish.png

Hollewoud.png

Valioni.png

Sunanda.png

Jethe.png

Jetho.png

Indas.png

Witwaterstad.png

Academie.png

Citadel.png

Dostan Ylas

Dostan Ylas is waar het allemaal is begonnen. Meer info

De Alori

De Alori waren ooit een onschuldig volkje, maar spelen nu de hoofdrol in attractiepark "Aloriland". Meer info

Lago Anchas, de Pagiels

Lago Anchas, de provincie waar de Pagiel familie rijke landgoederen bezit. En een aardige hoeveelheid slaven. Meer info

Banish

Stad van kennis en domein van mediamagnaat en excentriekeling Kabul Kajafas. Meer info

Het Hollewoud

Geheimzinnig oord waarover grimmige spookverhalen de ronde doen. Toevluchtsoord voor ontsnapte experimenten. Meer info

Valioni

Stad van de schone schijn. Niets is wat het lijkt want acteren is niet alleen bijna ieders beroep, maar ook een manier om te overleven. Meer info

Sunanda

In de meedogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. Meer info

Witwaterstad

Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh gettho's onder de rook van zijn eigen schoorstenen. Meer info

Je'the

IJzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. Meer info

Je'tho

Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en landbouw. Meer info

Inda's

Commune van vrijgevochten zielen die het materialistische leven in de grote steden niet meer zagen zitten. Meer info

Academische Centrales

Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een selecte groep mensen mag hier toetreden, zoals wijlen Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht - behalve magie natuurlijk. Meer info

Citadel der Dromen

Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken.