Differences between revisions 25 and 26
Revision 25 as of 2009-08-25 22:33:27
Size: 4456
Editor: Rene
Comment: Spelfoutjes en dergelijke verbeterd
Revision 26 as of 2009-09-15 17:41:42
Size: 4499
Editor: matthijs
Comment: Voeg Meer info linkje toe voor de Citadel der Dromen
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 115: Line 115:
Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken. Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken. [[Site/Wereld/CitadelDerDromen|Meer info]]

Dostan Ylas Alori Lago Anchos Banish Hollewoud Valioni Sunanda Witwaterstad Je'the Je'tho Inda's Academische Centrales Citadel der Dromen

DostanYlas.png

Alori.png

LagoAnchas.png

Banish.png

Hollewoud.png

Valioni.png

Sunanda.png

Jethe.png

Jetho.png

Indas.png

Witwaterstad.png

Academie.png

Citadel.png

Dostan Ylas

Dostan Ylas is waar het allemaal is begonnen. Meer info

De Alori

De Alori waren ooit een onschuldig volkje, maar spelen nu de hoofdrol in attractiepark "Aloriland". Meer info

Lago Anchas, de Pagiels

Lago Anchas, de provincie waar de Pagiel familie rijke landgoederen bezit. En een aardige hoeveelheid slaven. Meer info

Banish

Stad van kennis en domein van mediamagnaat en excentriekeling Kabul Kajafas. Meer info

Het Hollewoud

Geheimzinnig oord waarover grimmige spookverhalen de ronde doen. Toevluchtsoord voor ontsnapte experimenten. Meer info

Valioni

Stad van de schone schijn. Niets is wat het lijkt want acteren is niet alleen bijna ieders beroep, maar ook een manier om te overleven. Meer info

Sunanda

In de meedogenloos hete woestijn wonen de nomadische Sunanda. Meer info

Witwaterstad

Moderne stad die ernstig te kampen heeft met criminele bendes in de Tesh gettho's onder de rook van zijn eigen schoorstenen. Meer info

Je'the

IJzige woestenij, land van de oorlogszuchtige Unna. Meer info

Je'tho

Deprimerend bergachtig gebied waar de Je'tho leven van mijn- en landbouw. Meer info

Inda's

Commune van vrijgevochten zielen die het materialistische leven in de grote steden niet meer zagen zitten. Meer info

Academische Centrales

Het hoogste opleidingscentrum van de elfen. Slechts een selecte groep mensen mag hier toetreden, zoals wijlen Luka diSarini. Alles wat onderzocht kan worden wordt hier onderwezen en onderzocht - behalve magie natuurlijk. Meer info

Citadel der Dromen

Geheimzinnige plaats waar de befaamde en gevreesde Yukata magiërs zich bezighouden met hun mysterieuze praktijken. Meer info